Online gesprekken

De Omgevingsraad Schiphol houdt een brede maatschappelijke consultatie over de toekomst van Schiphol. Twee online gesprekken maken hiervan onderdeel uit. Bekijk hier het overzicht van alle onderdelen van de consultatie.

De online gesprekken vinden plaats op 14 en 15 november, tussen 20.00 en 21.30 uur. Alle geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze gesprekken. U kunt zich hier aanmelden. Meld u zich snel aan!

De Omgevingsraad Schiphol zal ook via social media mensen aanmoedigen om zich aan te melden.

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal deze actief betrekken in haar advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag van de online gesprekken zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website.