Wijziging luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)

Donderdag 3 november 2016

Het luchthavenindelingbesluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin beperkingen worden gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege externe veiligheid en geluid in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft na overleg met Schiphol, KLM, gemeenten en provincies besloten om het luchthavenindelingbesluit te wijzigen.

Het luchthavenindelingbesluit ligt op dit moment ter inzage. U kunt zienswijzen indienen op het wijzigingbesluit van het luchthavenindelingbesluit in verband met wijzigingen van de regels met het oog op externe veiligheid en geluid van 24 oktober tot en met 21 november 2016.

Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht

28 april 2020

Evaluatie gebruiksprognose 2019

Lees meer
15 april 2020

Beperken geluidshinder nachtvluchten Castricum en Limmen -LVNL

Lees meer