Nieuwe clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan

Maandag 25 april 2016

Op donderdagavond 21 april 2016 is een nieuwe clustervertegenwoordiger gekozen in het cluster Aalsmeerbaan – binnengebied. Leo Baarse van de studiegroep leefomgeving Stommeer binnengebied en de studiegroep Stommeer en Hornmeer is de nieuwe clustervertegenwoordiger en hij zal samen met Klaas Bijlsma, clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan – buitengebied, het cluster Aalsmeerbaan vertegenwoordigen in de Omgevingsraad Schiphol.

Deel dit bericht

7 november 2019

Handhavingsrapportage Schiphol

Lees meer
17 oktober 2019

Advies Gebruiksprognose 2020

Lees meer