Kort verslag van College van Advies 9 december

Donderdag 17 december 2015

Op 9 december jl. heeft het College van Advies vergaderd. Tijdens deze vergadering is gesproken over het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De wetsbehandeling is uitgesteld tot januari, over de m.e.r. is gezegd dat die naar verwachting en volgens planning in het voorjaar gereed zal zijn. Daarnaast is het alternatief CDA-pakket besproken evenals de Tweede tranche voor de leefomgeving. Tot slot heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) toegelicht dat de benodigde elementen voor de definitieve oplossing voor de nachtroute ARTIP2C in zicht zijn. Momenteel wordt het een en ander in de tijd geplaatst. LVNL houdt de partijen op de hoogte van de voortgang.

Deel dit bericht

23 juni 2020

Kort verslag Regioforum 19 juni 2020

Lees meer
10 juni 2020

WHO richtlijnen en cumulatie van geluid

Lees meer