Kort verslag Regioforum 9 oktober 2020

Maandag 12 oktober 2020

Op vrijdag 9 oktober heeft het Regioforum virtueel vergaderd. De vergadering vond virtueel plaats vanwege de COVID-19 situatie.

Bespreekpunten waren de kwartaalrapportage Schiphol Q3 gebruiksjaar 2020 en operatie LVNL met beperkt verkeer als gevolg van Corona. Ook is een overzicht van geplande informatiebijeenkomsten besproken en het Hinderreductieplan van Schiphol en monitoring van geluid en verkeer. In het Regioforum is besloten over vervolgstappen van de werkgroep Uithoorn.

Tijdens de vergadering heeft de programmadirectie namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de stand van zaken rondom Luchtruimherziening gepresenteerd. Vervolgens heeft Schiphol de Gebruiksprognose 2021 toegelicht.

Tot slot hebben de leden het conceptverslag van het vorige Regioforum vastgesteld en besloten tot openbaarmaking. Dit verslag kunt u hier teruglezen.

Het volledige verslag van deze vergadering kunt u straks hier teruglezen.

Deel dit bericht

19 oktober 2020

Vooruitblik vliegverkeer 19 oktober – 25 oktober 2020 – Schiphol, LVNL en BAS

Lees meer
12 oktober 2020

Vooruitblik vliegverkeer 12 okt – 18 okt 2020 – Schiphol, LVNL en BAS

Lees meer