Kort verslag Regioforum 8 juni 2018

Vrijdag 22 juni 2018

Op vrijdag 8 juni heeft het Regioforum voor de tweede keer dit jaar vergaderd.

In het kader van de procedure voor nieuwe voorstellen voor hinderbeperking is besloten dat twee voorstellen middels een quick scan behandeld worden om te bepalen of een nadere uitwerking redelijkerwijs tot significante hinderbeperking kan leiden. Dit zijn de voorstellen voor een wijziging van enkele startroutes vanaf de Zwanenburgbaan en voor een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor vaste naderings- en uitvliegroutes voor secundaire banen.

Daarnaast zijn de kwartaalrapportages van de sector over het eerste en tweede kwartaal van gebruiksjaar 2018 besproken.

Ook zijn de reglementen en de planning voor de verkiezingen voor bewonersvertegenwoordigers die in november van dit jaar gehouden zullen worden behandeld. Hierbij zijn het bestuursreglement en het bewonersreglement aangepast.

Tot slot is tijdens deze bijeenkomst is verder de jaarrekening van de Omgevingsraad Schiphol van 2017 goedgekeurd en vastgesteld. 

Deel dit bericht

28 april 2020

Evaluatie gebruiksprognose 2019

Lees meer
15 april 2020

Beperken geluidshinder nachtvluchten Castricum en Limmen -LVNL

Lees meer