Kort verslag Regioforum 24 januari 2020

Woensdag 29 januari 2020

Op 24 januari jl. vond de eerste vergadering van het jaar plaats van het Regioforum.

De voorzitter heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van de evaluatie van de ORS. Op 17 december jl. is zijn tussentijds advies ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’ aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzonden. Nu breekt de tweede fase aan die samen met de leden van de Omgevingsraad wordt uitgevoerd. Het doel is eind mei een definitief advies op te leveren.

Tijdens de vergadering heeft het Regioforum de kwartaalrapportage van de sector over Q4 van gebruiksjaar 2019 en de Leidraad Schiphol communicatie onderhoud besproken.

Daarnaast is gesproken over de luchtvaartnota, het uitvoeringsplan hinderreductie en het LVB. Het ministerie gaf een toelichting op de planning voor het LVB en de Luchtvaartnota.

Vervolgens heeft het ministerie een presentatie gegeven over het rapport ‘Vliegtuiggeluid. Meten, rekenen en beleven’ dat op 18 december jl. aan de Tweede Kamer is verzonden. De Kamerbrief en de rapporten zijn hier te vinden. Tot slot heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een presentatie gegeven over de luchtruimherziening.

Het volledige verslag kunt u hier teruglezen.

Deel dit bericht

28 september 2020

Vooruitblik vliegverkeer 28 sept – 4 okt 2020 – Schiphol, LVNL en BAS

Lees meer
21 september 2020

Vooruitblik vliegverkeer 21 t/m 27 september 2020 – Schiphol, LVNL, BAS

Lees meer