Huiskamergesprek Kaagbaan

Vrijdag 9 november 2018

Als onderdeel van de maatschappelijke consultatie voeren de Omgevingsraadvertegenwoordigers gesprekken met omwonenden bij mensen thuis; een huiskamergesprek. Voor het tweede huiskamergesprek stelde een gastheer zijn woonkamer in Leimuiden ter beschikking.

De bewoners uit het cluster Kaagbaan kregen allemaal de tijd om toe te lichten hoe zij het ervaren om te wonen in de regio. In het bijzonder ging het gesprek over de beleving van het vliegverkeer en welke invloed dat heeft op hun woonomgeving.

Vanuit de Omgevingsraad was een clustervertegenwoordiger van de bewoners van het cluster Kaagbaan aanwezig; de heer Poelmans. De heer Van Dorst, CEO van LVNL, en wethouder Ten Boden, namens de gemeente Teylingen, namen eveneens deel aan het gesprek.

Lees hier het volledige verslag van het huiskamergesprek. Dit verslag is afgestemd met de deelnemers.

Deel dit bericht

19 december 2019

Verkenningsfase aanpak meten vliegtuiggeluid, monitoring en evaluatie Lelystad

Lees meer
17 december 2019

Schiphol en omgeving moeten opnieuw in verbinding gebracht worden

Lees meer