Lopende Adviezen

6

Advies Toekomstbestendig NNHS
14 maart 2016

Op 14 maart 2016 heeft de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol over de toekomstbestendigheid van het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel in de balans tussen luchthavenontwikkeling en leefomgeving, ook na 2020.

De adviesaanvraag door de toenmalig staatssecretaris is hier te vinden.

 

Advies Middellange termijnoplossing “wonen en vliegen”
13 september 2016

Op 13 september 2016 heeft de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol voor het tot stand brengen van een door alle partijen gedragen middellange termijnoplossing voor het vraagstuk “wonen en vliegen”.

 

De adviesaanvraag door de toenmalig staatssecretaris is hier te vinden, evenals het bijbehorende kabinetsbesluit, de conclusies uit het bestuurlijk overleg “wonen en vliegen” en de volledige adviesaanvraag.