Geef uw mening

 

LET OP: De internetconsultatie is gesloten. De resultaten worden in december bekend gemaakt.


Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Het betreft twee adviesaanvragen, u kunt deze onder aan deze pagina en rechts in de zijbalk vinden.

Deze internetconsultatie geeft belangstellenden de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken over deze en andere onderwerpen over Schiphol. Deze consultatie is onderdeel van een bredere maatschappelijke consultatie en advisering die uit negen onderdelen bestaan. De Omgevingsraad Schiphol organiseert deze maatschappelijke consultatie om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen.

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal in haar advies rekenschap geven van de opvattingen die in deze consultatie naar voren worden gebracht.

De leden van de Omgevingsraad Schiphol zijn:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • N.V. Schiphol;
  • Luchtverkeersleiding Nederland;
  • Luchtvaartmaatschappijen;
  • Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland;
  • Gemeenten in de omgeving van de luchthaven Schiphol;
  • Bewonersorganisaties in de omgeving van de luchthaven Schiphol;
  • Regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties;
  • Regionale milieuorganisaties.


Publicatie reacties

Uw reactie is bij voorkeur openbaar na sluiting van de consultatie. U heeft daarnaast ook de optie om uw reactie op vertrouwelijke basis in te sturen. Uw reactie wordt dan niet gepubliceerd op de website, maar komt wel ter beschikking van de Omgevingsraad Schiphol. Beledigende of anderszins aanstootgevende reacties worden niet in behandeling genomen.


Doelgroepen

De consultatie is breed opgezet. Zowel omwonenden, belangengroepen, overheden, luchtvaartmaatschappijen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, bedrijven, wetenschappers als andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een reactie in te zenden.


Waarop kunt u reageren

Aan belangstellenden wordt gevraagd te reageren op de vragen in het consultatiedocument. U mag er ook voor kiezen om een deel van de vragen te beantwoorden, maar leest u de vragen alstublieft wel allemaal door. U wordt uitgenodigd om in uw antwoord ook uw persoonlijke ervaringen te betrekken (als reiziger, omwonende, werkzaam op en om de luchthaven, etc.). Tot slot kunt u er ook voor kiezen uw antwoorden in een los document in te zenden, dit document kan bij stap 2 van de consultatie worden geüpload.


Bijlagen

1. Consultatiedocument Toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving
2. Adviesaanvraag Toekomstbestendig Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS)
3. Adviesaanvraag Middellangetermijnoplossing Wonen en Vliegen

Reageren