Adviezen Omgevingsraad Schiphol

6

Advies Omgevingsraad Nachtvluchten
24 april 2017

Op 24 april 2017 heeft de Omgevingsraad Schiphol advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vaststelling van een maximum aantal nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018, conform art. 8.23a Wet luchtvaart.

 

Het advies treft u hier aan.

 

Advies Gebruiksprognose 2017
11 oktober 2016

Op 11 oktober 2016 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2016. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

 

Aanvullend op het advies wordt door de Omgevingsraad Schiphol aandacht gevraagd voor: de gesignaleerde ontwikkeling van het aantal nachtvluchten in verhouding tot de eerder tussen partijen gemaakte afspraken, de uitwerking van de regelgeving en het handhavingskader voor de volumeplafonds in combinatie met het selectiviteitsinstrumentarium en de implementatie van het nieuwe Europese rekensystematiek.

 

Lees hier het volledige advies.

 

Advies Gebruiksprognose 2016
2 oktober 2015

Op 2 oktober 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2016. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

 

Lees hier het volledige advies.

 

Advies vervroegen nachtprocedures
16 april 2015

Op 16 april 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures voor  een half uur vroeger op de avond (vanaf 22:30) toe te passen. Op 10 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) besloten het advies over te nemen en het experiment, dat in 2013 is gestart, definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

 

Lees hier het volledige advies.

Adviezen Alderstafel

Klik op de lees meer link voor een chronologisch overzicht van de adviezen van de Alderstafel Schiphol.

 

Lees meer