Adviezen Omgevingsraad Schiphol

6

Advies Gebruiksprognose 2018
24 oktober 2017

Op 24 oktober 2017 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2018. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

 

Aanvullend op het advies wordt door de Omgevingsraad Schiphol aandacht gevraagd voor de brief van AAS d.d 24 juli 2017 waarin melding wordt gemaakt van een dreigende overschrijding van grenswaarden op een aantal handhavingspunten (van het oude normen- en handhavingsstelsel). Opnieuw wordt er verzocht om hier niet op te handhaven, maar het verkeer af te handelen in lijn met de regels van het nieuwe stelsel. Deze situatie van anticiperend handhaven duurt inmiddels sinds de start van het experiment met het nieuwe stelsel in 2010.

 

De naleving van de regels van het nieuwe stelsel is nog niet gewaarborgd. De partijen uit de delegaties die de omgeving vertegenwoordigen hebben, naar aanleiding hiervan,  aandacht gevraagd voor het toenemende knelpunt van het handhavings- c.q. rechtsvacuüm dat optreedt tussen het oude en het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Zij hebben daarbij de staatssecretaris verzocht om voor het einde van 2017 in overleg te treden in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol.

 

Lees hier het volledige advies.

 

Advies Omgevingsraad Nachtvluchten
24 april 2017

Op 24 april 2017 heeft de Omgevingsraad Schiphol advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vaststelling van een maximum aantal nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018, conform art. 8.23a Wet luchtvaart.

 

Het advies treft u hier aan.

 

Advies Gebruiksprognose 2017
11 oktober 2016

Op 11 oktober 2016 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2017. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

 

Aanvullend op het advies wordt door de Omgevingsraad Schiphol aandacht gevraagd voor: de gesignaleerde ontwikkeling van het aantal nachtvluchten in verhouding tot de eerder tussen partijen gemaakte afspraken, de uitwerking van de regelgeving en het handhavingskader voor de volumeplafonds in combinatie met het selectiviteitsinstrumentarium en de implementatie van het nieuwe Europese rekensystematiek.

 

Lees hier het volledige advies.

 

Advies Gebruiksprognose 2016
2 oktober 2015

Op 2 oktober 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd over de Gebruiksprognose 2016. In het advies constateert de Omgevingsraad Schiphol dat aan de eisen van een transparante informatievoorziening is voldaan. De Gebruiksprognose voorziet in de informatiebehoefte. De sectorpartijen hebben zich ertoe ingespannen alle benodigde informatie te verzamelen en helder te presenteren om zo het doel van de Gebruiksprognose te realiseren. De toelichting maakt de informatie toegankelijk voor een breder publiek.

 

Lees hier het volledige advies.

 

Advies vervroegen nachtprocedures
16 april 2015

Op 16 april 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures voor  een half uur vroeger op de avond (vanaf 22:30) toe te passen. Op 10 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) besloten het advies over te nemen en het experiment, dat in 2013 is gestart, definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

 

Lees hier het volledige advies.

Adviezen Alderstafel

Klik op de lees meer link voor een chronologisch overzicht van de adviezen van de Alderstafel Schiphol.

 

Lees meer