De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Lees meer
19 oktober 2017

Kamerbrief Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit

Lees meer
13 oktober 2017

Capaciteitsdeclaraties winter- en zomerseizoen 2018

Lees meer
10 oktober 2017

Inspectie publiceert Handhavingsrapportage Schiphol 2017-1

Lees meer

Jongeren & Schiphol