De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Lees meer
24 mei 2017

RIVM presenteert plan van aanpak voor het onderzoek naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de regio Schiphol

Lees meer
23 mei 2017

Ingebruikname Kaagbaan uitgesteld

Lees meer
17 mei 2017

Inspectie publiceert handhavingsrapportage Schiphol 2016

Lees meer