De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Lees meer
7 juli 2017

Kennissessie gezondheidseffecten van geluidhinder

Lees meer
7 juni 2017

Kort verslag Regioforum 2 juni 2017

Lees meer
6 juni 2017

Hinderbelevingsonderzoek Schiphol

Lees meer

Jongeren & Schiphol