De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Lees meer
25 augustus 2016

Tussentijds advies Commissie m.e.r.

Lees meer
24 augustus 2016

Onderhoud en werkzaamheden aan de Schiphol-Oostbaan

Lees meer
10 augustus 2016

Bijeenkomst ‘De economische betekenis van mainports’

Lees meer